Lejerbo logo

Årsmagasin 2023

Vi skaber VÆRDI

Lejerbo har siden 1944 ikke bare bygget boliger, vi har bygget hjem. Vi kalder det ”Rum for liv”.

På den måde har vi skabt værdi for lejerne, men også for samfundet som helhed. Det gør vi fortsat hver eneste dag.

I 2023 har vi især skabt værdi på to måder: Ved at blive flere i fællesskabet og ved at tage samfundsansvar.

Når vi bliver flere i fællesskabet, bliver vi stærkere, end vi er hver for sig. Vi bliver flere til at dele de faste udgifter. Det er godt for både huslejen og kvaliteten i administration og drift.

Når vi tager ansvar ud over det, vi er forpligtede til, giver det værdi på mange fronter. For eksempel når vi uddanner vores beboerdemokrater, når vi skaber en meningsfuld hverdag for mennesker uden for arbejdsmarkedet, og når vi inviterer naturen tættere på.

Vi har samlet en række eksempler her i årsmagasinet.

God fornøjelse.

Vi er blevet flere

Vi har fået
vokseværk

Lejerbo-fællesskabet havde vokseværk i 2023: Østjysk Bolig med 2.879 boliger bliver nu administreret af Lejerbo. Grejsdalens Boligforening med 30 boliger og boligafdelingen Hovertoften med 48 boliger er blevet en del af Lejerbo Trekanten. Folkebo med 353 boliger og Stubbekøbing Almene Ældreboliger med 75 boliger har indgået en administrationsaftale med Lejerbo fra årsskiftet 2023/2024. På den måde er fællesskabet blevet udvidet med både store og små, afdelinger i større og mindre byer og i både øst og vest. Stort velkommen til alle.

"

Jens Mathiesen

Næstformand i organisationsbestyrelsen i Folkebo

Folkebo er et ældre byggeri og står løbende overfor store renoveringsopgaver. Lejerbo er den rette professionelle administrator til at varetage dette og kommende opgaver. I samarbejde med Lejerbo kan vi videreudvikle Folkebo, så det forbliver et attraktivt sted at bo.

"

Morten Ammentorp

Advokat, tidligere administrator for Stubbekøbing Almene Ældreboliger

Lejerbo har gennem hele forløbet været meget professionelle. Der blev udvist både forretningsmæssig og menneskelig respekt. Det var tydeligt, at der var et ønske om, at boligerne skulle helt ind i Lejerbo-familien. Så vi var glade og trygge ved at give stafetten videre.

"

OLE BRONNE

organisationsformand i Stubbekøbing Almene Ældreboliger

Ved valg af ny administrator havde vi en række krav og ønsker, og dem opfyldte Lejerbo. Det er derfor vores forventning, at Lejerbo kan føre os op til den ønskede standard, og samtidig udvikle en ældre boligforeningen til glæde og gavn og for vores beboere.

En ny Begyndelse

Med udgangen af 2023 kunne Lejerbos direktion træde tilbage som midlertidig bestyrelse for Østjysk Bolig. Det aarhusianske boligselskab er nu en integreret del af Lejerbo-fællesskabet. Med etableringen af Regionskontor Aarhus er der skabt gode betingelser for en frisk start efter den omfattende svindelsag, som Østjysk Bolig var udsat for. Udvidelsen af de fysiske rammer har givet plads til kantine, mødefaciliteter og ikke mindst, at flere personalegrupper kan sidde sammen. Ud over de 11 medarbejdere, der servicerer Østjysk Bolig, huser regionskontoret to udviklingsmedarbejdere fra boligområdet Bispehaven, to stabsmedarbejdere og fem medarbejdere fra Byggeafdeling Vest. Det har skabt en dynamisk arbejdsplads, der gør samarbejde og vidensdeling nemmere.

Nygyggeri

Fire nye afdelinger stod klar i 2023

Stationstorvet i Vordingborg

Lejerbo Vordingborg står bag disse 46 moderne familieboliger centralt beliggende i den historiske købstad. Byggeriet er fordelt på tre bygninger med både små og store lejligheder. Afdelingen ligger placeret med kort afstand til offentlig transport, natur, havn og den hyggelige bymidte.

Sundhuset i Hadsund

Lejerbo Hadsund har bygget ni skønne familieboliger samt et gæsteværelse på en central placering i den maritime by. Fra altanerne er der kig til Mariager Fjord. Byggeriet er et resultat af den delegerede bygherremodel, hvor almene og private boliger opføres i samme ejendom.

Frisengårdsparken i Nyborg

I Nyborg står Lejerbo Fyn bag syv nye familieboliger opført som etplans rækkehuse med egne terrasser. Husene er et såkaldt fill in-byggeri, som er tilføjet i forbindelse med en større renovering af hele afdelingen. De nye huse er alle tilgængelighedsboliger, placeret tæt på både natur og indkøb.

Storbylandsby II i Aarhus

I det nordlige Aarhus har Østjysk Bolig opført 40 familieboliger som rækkehuse. Boligerne ligger både naturskønt og tæt på centrum. Afdelingen er speciel ved, at den består af 20 beboere, som er henvist af kommunen, og 20 beboere fra den almindelige venteliste. Der er en social vicevært tilknyttet.

Vi tager ansvar

Fra vision til
værktøj

2.000 beboere har taget et ansvar på sig og er medlem af en afdelings- eller organisationsbestyrelse i Lejerbo-fællesskabet.

Adgangsbilletten til at blive bestyrelsesmedlem er, at man er beboer. Der kræves ingen anden ekspertise.

Men ingen beboerdemokrater skal lades i stikken med det ansvar, som følger med bestyrelsesposten. Derfor har en af Lejerbos visioner været at styrke beboerdemokratiet og bestyrelsernes kompetencer.

Visionen har betydet, at vi i 2023 kunne lægge en række nye værktøjer til bestyrelserne i værktøjskassen.

Vi har plads til
alle

Lejerbo Holbæk vil gerne styrke den mangfoldige arbejdsplads. Samtidig oplever de, at det kan være svært at finde deltidsmedarbejdere til driften. Løsningen er beskæftigelsesindsatsen ”Klapjob” under foreningen LEV.

Her matches virksomheder med borgere, der ikke kan passe et arbejde på almindelige vilkår. Alligevel længes de efter at være en del af en arbejdsplads med gode kollegaer og et stærkt fællesskab. Det giver nemlig bedre trivsel, livsglæde og stolthed.

Gode råd til en grønnere afdeling

SKRU OP FOR DEN VILDE NATUR

I Skjern er to afdelinger i 2023 blevet grønnere. Det er de, fordi de har været med i et projekt kaldet ’Giv os naturen tilbage’. Bor du også i en boligafdeling med metervis af græsplæne, og kunne du også godt tænke dig at invitere mere vild natur og flere planter, blomster og farver ind? Så skal du have lavet et skriftligt forslag til, hvordan et sådant projekt kan se ud. Her kommer tre konkrete tips til et forslag:

Ved nogen noget

om natur i forvejen? Måske kan du trække på din nabos viden om biodiversitet eller blomstersorter, når der skal laves et forslag.

Nedsæt et udvalg

som kan arbejde med ideer, der kan omsættes til et konkret forslag. Forslaget skal godkendes på et afdelingsmøde.

Giv driften råderum

til at arbejde videre med det, der virker, og ændre på det, der ikke gør. Det kan være en god idé at skrive det ind i forslaget.

Fra minus til
plus

Det store minus på kapitalforvaltningen, som ramte både administration, afdelinger og organisationer i 2022, blev delvist indhentet i 2023. De positive renter endte nemlig med et plus på cirka 100 millioner kroner.

Det er hovedbestyrelsen, der beslutter strategien for den fælles kapitalforvaltning i Lejerbo. Bestyrelsen drøftede tilbage i 2022 at skifte til en anden strategi, men besluttede at holde fast. Og resultatet for 2023 viste fornuften i at være vedholdne.

Selv om Lejerbos kapitalforvaltning kan lyde fjernt og abstrakt, så betyder det faktisk noget for både beboernes økonomi og samfundsøkonomien. Kort fortalt er der tale om renter af boligafdelingernes, organisationernes og administrationens opsparinger. Kommer der penge ind via renter, skal beboerne betale det mindre i husleje. Og da de offentlige boligydelser jo beregnes ud fra huslejen, betyder lavere husleje også lavere offentlige udgifter.

Renoveringer i 2023

Kortet her viser igangværende og afleverede renoveringer. De blå kraner viser projekter, der blev afleveret i 2023. De røde kraner viser projekter under udførelse i 2023. Er der flere sager i samme område, så er de samlet i de grønne eller gule cirkler. Hvis du klikker på cirklen, zoomes kortet ind, og du kan se de enkelte kraner.

LEJERBOS HOVEDBESTYRELSE

Lejerbos øverste ledelse udgøres af landsrepræsentantskabet og af den hovedbestyrelse, som landsrepræsentantskabet vælger. De 13 bestyrelsesmedlemmer er derfor valgt af Lejerbos landsrepræsentantskab, mens to er udpeget af medarbejderne.

Fra venstre: Bente Castenschiold, Søren Rosenlund, Lotte Sørensen, Gunnar Sørensen, Gert Thorsen, Erik Gemmer, Helle Worm, Johnny Jensen, Anne Sakariassen, Brian Taudahl Børgesen, Inge Køster, Anette Johansen, Bjarne S. Hansen og Jesper Hvidkær Pedersen.
Fraværende på fotoet er Eva Leander Mikkelsen.

Redaktion

DIREKTION
Administrerende direktør Palle Adamsen, direktør Henrik Ricken, direktør Mette Møllerhøj

REDAKTION
Ansvarshavende Palle Adamsen, kommunikationschef Tine Staun Petersen,
kommunikationsmedarbejdere Line Havshøj Würtz og Vibeke Harder, grafiker Trine Askløf

© LEJERBO MAJ 2024