LogoType version 2
none

Velkommen til

Året i Lejerbo 2022

Her kigger vi tilbage på nogle af årets temaer.

Lejerbo er opførelse, drift og administration af almene boliger. Men først og fremmest er Lejerbo et fællesskab. Et fællesskab, som skal skabe Rum for liv.

Fællesskabet folder sig ud i aktive naboskaber, i beboerdemokratiet og i det store Lejerbo-fællesskab. Det bliver for eksempel tydeligt, når vi holder seminarer og kurser sammen.

En styrke ved fællesskabet er, at vi kan hente inspiration og viden hos hinanden. Blandt andet om grønne områder i boligafdelingerne. Eller om energibesparende tiltag, hvad enten det er i mindre skala eller i stor skala i forbindelse med en omfattende renovering.

Det store fællesskab gør også, at vi kan have en stærk administration. På den måde får vi mulighed for at digitalisere for at blive endnu mere effektive.

Det er også årsagen til, at vi kan hjælpe, når vi bliver bedt om det. For eksempel har Vejle Kommune og Aarhus Kommune bedt os administrere lokale boligselskaber, der havde brug for en stærk administration.

Det stærke fællesskab kendetegner arbejdspladsen Lejerbo. Det fortæller nogle af de medarbejdere, der har dedikeret et langt arbejdsliv til Lejerbo. I 2022 blev det understøttet af en personalekonference, hvor 160 ansatte fra hele landet mødtes.

Det er alt sammen med til at give Rum for liv.

Venlig hilsen
Palle Adamsen og Gunnar Sørensen

1
Boliger
1
BOLIGORGANISATIONER
1
AFDELINGER

Nybyggeri

Fire nye afdelinger stod klar i 2022

Jættehøjparken i Holstebro

20 familieboliger

1. april 2022
Boligselskabet Holstebro står bag disse moderne rækkehuse i det nordvestlige Holstebro, ganske tæt på byens centrum. Boligerne er enten i et eller to plan, alle med tilhørende skur og terrasse.

Vesterhavsparken i Hune

20 familieboliger

1. juli 2022
Lejerbo Aalborg har opført boligerne i Hune midt i den smukke vesterhavsnatur. Der er tale om klyngehuse, der er forbundet af en carport. Visuelt matcher de det omkringliggende sommerhusmiljø.

Tovværket i Esbjerg

88 familieboliger

15. august 2022
Lejerbo Esbjerg er bygherre på dette iøjnefaldende byggeri centralt i Esbjerg. Det består af en hovedbygning på 13 etager og to lavere bygninger på henholdsvis tre og fire etager. Det er første gang Lejerbo bygger i Esbjerg.

Ny Taastrupvej i Holbæk

57 familieboliger

1. september 2022
Lejerbo Holbæk har bygget disse boliger, der er opført som både toplansrækkehuse og etagebyggeri. Der findes fine fællesarealer med legeplads. Afdelingen er beliggende tæt på både Holbæk by og fjorden.  

Vi er effektive i Lejerbo

I Lejerbo er digitalisering ikke i sig selv et mål
men et middel til at løse vores kerneopgaver bedre.

Det er forbrugsafdelingen et eksempel på: Her har to robotter overtaget et par meget tidskrævende opgaver. Den ene afstemmer boligafdelingernes aconto-lister og indberetter direkte til forsyningsselskaberne. Den anden gennemgår alle beboernes PBS-indbetalinger til forbrug og finder de indbetalinger, der skal fordeles på for eksempel vand, varme og el.

Tidligere skulle medarbejderne printe tusindvis af sider og udføre opgaverne manuelt. Nu klarer robotterne det i et snuptag. Tilsammen vil de to robotter årligt spare os for næsten 2.000 arbejdstimer og print af knap 40.000 sider!

Også beboerne får glæde af digitalisering: De beboere vi har mailadresse på, får automatisk deres forbrugsopgørelse digitalt, og det er en stor gevinst. Det betyder nemlig, at de får adgang til forbrugsopgørelserne langt hurtigere, end hvis de skulle vente på et fysisk brev

3 x 40 års jubilæum

Kan man koge essensen af 40 års arbejdsliv ned til tre ord eller begreber?

Vores jubilarer har forsøgt, og det viser sig, at der findes tre fællesnævnere. Alle jubilarer er nemlig enige om, at opskriften på et godt og langt arbejdsliv er: 

Højt til loftet, Udviklingspotentiale og Gode kollegaer!

Tina Brorly

Jeg blev ansat 1. august 1982. Begyndte som sekretær i informations- og kursusafdelingen, hvor jeg var med i opstarten af Lejerbo-kurser for ansatte og bestyrelser. I december 1989 fik jeg jobbet som direktionssekretær. I oktober 2012 kom en omorganisering af direktionen. Det betød, at jeg fik opgaver knyttet til hele direktionen og ledergruppen.

Bjarne Czubanick

Jeg blev ansat 1. december 1982 efter at have deltaget i byggeriet af afdeling 182-1 som håndværker. Begyndte først som gårdmand og er siden endt som lokalinspektør, som også er min stillingsbetegnelse nu. Har i alle årene været ansat i afdeling 182-1 Skovparken/Kastanjevej m.fl. i Næstved.

Hanne Hetland

Jeg blev ansat 1. oktober 1982 som sekretær i teknisk afdeling. Flyttede 15. februar 1989 til byggeafdelingen som såkaldt overassistent. Den 1. august 1994 rykkede jeg til fritidsservice som sekretær, og den 1. maj 2000 videre til personaleafdelingen. Endelig blev jeg den 1. januar 2008 udnævnt til HR-konsulent i personaleafdelingen, som nu hedder sekretariatet.

Haveliv

Set i et større perspektiv har danskerne de sidste par år fået blik for, at haven og naturen har værdi i sig selv og ikke bare kan tages for givet. Det gælder også mange afdelinger i Lejerbo, som i 2022 har haft haver og grønne fællesarealer på dagsordenen. Her har særligt et aktivt beboerdemokrati båret projekterne frem, og det har ikke kun givet grønne fingre men også styrket fællesskabet.  

Danmarksgården

Danmarksgården

I Danmarksgården på Frederiksberg er afdelingens fællesområder præget af sten og beton. Derfor blev der investeret i små og store fælles højbede. Der har helt fra begyndelsen været stor opbakning til projektet blandt beboerne, som virkelig har taget ejerskab. Formand Annette Lomholdt Bidstrup fortæller, at det har skabt et helt særligt fællesskab på tværs i afdelingen. En blandet flok beboere, både børnefamilier og ældre, passer og plejer nu bedene. Som en ekstra gevinst sparer afdelingen på udgifterne til gårdmænd, fordi beboerne selv varetager vedligeholdelsen af de grønne områder.

Flintebakken

Flintebakken

I Flintebakken i Horsens er en helt almindelig græsplæne blevet omdannet, så der nu også findes større arealer med vilde blomster. Det har ikke kun tiltrukket flere insekter, men også mindre dyr som for eksempel harer. Derfor vil afdelingen gerne udvide arealet med endnu mere afveksling i vegetationen, så snart der er økonomi til det. Else Klærke er ny formand i afdelingen, men hun har taget opgaven på sig og nyder generelt stor opbakning fra beboerne. Dog fremhæver hun vigtigheden af, at der stadig er plads til ophold og leg på de grønne områder.

Brøndby Nord

I Brøndby Nord havde formand Brian Stoltz Michaelsen ideer til optimering af afdelingens grønne områder, og bestyrelsen og de ansatte bakkede op. Derfor blev der plantet både en prydkirsebærallé, 30 kirsebærtræer og 300 bærbuske rundt om i afdelingen. Så nu kan beboerne få lov til at smage på kirsebær, hindbær, brombær og stikkelsbær. Samtidig er der på flere store græsarealer blevet sået forskellige blomster, som beboerne gerne må plukke. Derudover er der sat 13.000 blomsterløg. Alle tiltag har to formål: at øge biodiversiteten og forskønne afdelingen.

Vintappervænget

På Vintappervænget i Lyngby bor en flok haveentusiaster. De er drivkraften bag omlægningen af afdelingens grønne område – fra velfriseret plæne til en mere utæmmet eng med høje græsser og vilde blomster. Formand Bo Krøyer er begejstret for projektet, men fremhæver, at det kræver vilje og tålmodighed at vedligeholde både fra beboere og driftspersonale. Det er vigtigt, at de afblomstrede planter får lov til at stå, så frøene kan genså sig selv. For nogle beboere kan det være en udfordring at se på ”alt ukrudtet”. Heldigvis står engen igen i blomst, når sommeren kommer.

Stor tilslutning fra beboerdemokratiet

Kursus

Kursusafdelingen kunne i 2022 nyde godt at et rekordstort antal deltagere på flere kurser. Og det fortsætter ind i 2023, hvor ventelisterne allerede er fyldte. Årsagen kan måske findes i at der, særligt efter Corona, er en stærkt øget interesse for at mødes på tværs og for at blive klogere. Samtidig har både vores forretningsførere og mange organisationer fået øjnene op for, hvor gavnligt det er at klæde afdelingsbestyrelserne godt på til at løfte deres opgaver. Så mange nye bestyrelsesmedlemmer bliver sendt afsted på kursus. Når kursusafdelingen faciliterer møderne og balancerer faglig viden med hyggeligt samvær, skabes et trygt læringsrum, hvor alle kan være med.

Susanne Frelsvig

Kursusleder 

Kasper Benzer

Formand i Engsvinget i Hillerød

ENERGIBESPARELSER

LEJERBO MYLDRER MED GODE ENERGIBESPARENDE TILTAG. HER ER FEM INSPIRERENDE EKSEMPLER: 

  • I Brøndby Nord er 176 gadelamper udskiftet med LED-belysning. Det har givet en besparelse i elforbruget på lige knap 80 %. Afdelingen er nu i gang med at skifte lamper i garager, cykelskure og på bagtrapper.
  • På Thulevej og Fritjof Nansens Vej i Aalborg er der installeret et såkaldt Neogrid PreHEAT system. Det er intelligent energistyring, der kombinerer forbrugsdata fra bygningerne med vejrudsigter. De to afdelinger sparer tilsammen over 200.000 kr. årligt i forbrug.
  • I Egevolden II i Hvidovre er der opsat et solcelleanlæg, der producerer strøm til afdelingens fælles energiforbrug. I 2022 havde anlægget en overproduktion på 15 %. Det betød, at afdelingens energiudgift ikke steg.
  • Mange afdelinger over hele landet har opsat ladestandere for at imødekomme det stigende antal elbiler. På Husarvej i Randers er der opsat en enkelt stander, mens andre afdelinger har flere standere til rådighed.
  • Driftspersonalet i Næstved har investeret i elcykler og elløbehjul, så de nemt kan komme rundt i og mellem afdelinger. Tidligere kørte de i enten traktor, græsslåmaskine eller bil.
1
Beboerdemokrater
1
Ansatte i administrationen
1
Ansatte i driften

Renoveringer i 2022

Vi har et ansvar for at give velholdte afdelinger videre til næste generation af beboere. Når vi renoverer, er det derfor naturligt at have fokus på energiforbedringer. Det giver både sundere boliger og bedre økonomi.

I Hørve, på Højbovej/Lindegårdsvej, gennemføres efterisolering af lofter og tagkonstruktioner, og gamle vinduer udskiftes. Derved hæves afdelingens energimærke fra D til C. På Belvederevej i Helsingør er fjernvarmeveksleren blevet udskiftet, mens der i Storvorde konverteres fra gas til fjernvarme.

Energioptimeringer er ofte dyre lige nu og her, men kan betale sig på den lange bane. Vores Bygge- og Udviklingsafdeling er skarpe på, hvad der skal gøres. I samråd med driften og eksterne rådgivere laves der såkaldte grønne screeninger af afdelingen. Her indsamles de nødvendige data, så vi sikrer de rigtige initiativer til energioptimering. Indsatsen målrettes, så pengene bruges klogt. 

De små lilla kraner viser projekter, der blev afleveret i 2022. De røde kraner viser projekter under udførelse i 2022. Og de blå kraner viser projekter under planlægning. Er der flere sager i samme område, så er de samlet i de grønne eller gule cirkler. Hvis du klikker på cirklen, zoomes kortet ind og du kan se de enkelte kraner. Vil du zoome ud igen, klikker du på den lille grå firkant i øverste venstre hjørne af kortet.

2022

Lejerbos hovedbestyrelse

Lejerbos øverste ledelse udgøres af landsrepræsentantskabet og hovedbestyrelsen. 13 bestyrelsesmedlemmer er valgt af Lejerbos landsrepræsentantskab, mens to er udpeget af medarbejderne.

Fra venstre: Annette Johansen, Erik Gemmer, Michael Buch-Barnes, Søren Rosenlund, Johnny Jensen, Gunnar Sørensen, Gert Thorsen, Anne Sakariassen, Jesper Hvidkær Pedersen, Bente Castenschiold, Brian Taudahl Børgesen, Lotte Sørensen, Bjarne S. Hansen, Inge Køster, Helle Worm.

Redaktion

DIREKTION
Administrerende direktør Palle Adamsen, direktør Henrik Ricken, direktør Mette Møllerhøj

REDAKTION
Ansvarshavende Palle Adamsen, kommunikationschef Tine Staun Petersen,
kommunikationsmedarbejder Line Havshøj Würtz, grafiker Trine Askløf